Akademisk högtid 2020

Linnéuniversitetet firade sina nya professorer och doktorer

Idag har Linnéuniversitetet promoverat det gångna årets nya doktorer och hedersdoktorer och installerat de nya professorerna. Det var åtta professorer, 18 doktorer och tre hedersdoktorer som uppmärksammades vid den Akademiska högtiden. Dessutom delades även en del andra utmärkelser ut.

Bildspel från den akademiska högtiden 2020

Akademisk procession i Kalmarsalen
Akademisk procession i Kalmarsalen
Föregående bild Nästa bild
Tre stötar med staven markerar högtidens början
Tre stötar med staven markerar högtidens början
Föregående bild Nästa bild
Peter Aronsson håller det inledande rektorstalet
Peter Aronsson håller det inledande rektorstalet
Föregående bild Nästa bild
Dekaner i rad på scenen
Dekaner i rad på scenen
Föregående bild Nästa bild
Dekan Per Servais med hedersdoktor Mary Jo Hatch
Dekan Per Servais med hedersdoktor Mary Jo Hatch
Föregående bild Nästa bild
Dekan Gunlög Fur med hedersdoktor Mieke Bal
Dekan Gunlög Fur med hedersdoktor Mieke Bal
Föregående bild Nästa bild
Dekan Ninni Wahlström med hedersdoktor Ulrika Herbst
Dekan Ninni Wahlström med hedersdoktor Ulrika Herbst
Föregående bild Nästa bild
Årets nya hedersdoktorer
Årets nya hedersdoktorer
Föregående bild Nästa bild
Dagens konferencier Johannes Rydström
Dagens konferencier Johannes Rydström
Föregående bild Nästa bild
Körer från Kalmar kulturskola
Körer från Kalmar kulturskola
Föregående bild Nästa bild
Josefin Rahmqvist får sin lagerkrans som ny doktor
Josefin Rahmqvist får sin lagerkrans som ny doktor
Föregående bild Nästa bild
Kunskapens port, som alla doktorer går igenom
Kunskapens port, som alla doktorer går igenom
Föregående bild Nästa bild
Katarina Ståhlkrantz får sitt diplom
Katarina Ståhlkrantz får sitt diplom
Föregående bild Nästa bild
Årets nya doktorer på scen
Årets nya doktorer på scen
Föregående bild Nästa bild
Johanna Thulin får pris för årets bästa avhandling, Putting words to child abuse, av Mie Jernbeck
Johanna Thulin får pris för årets bästa avhandling, Putting words to child abuse, av Mie Jernbeck
Föregående bild Nästa bild
Martin Ullits Dahl framför låter Turning point till Johanna Thulins avhandling
Martin Ullits Dahl framför låter Turning point till Johanna Thulins avhandling
Föregående bild Nästa bild
Professorerna presenteras med filmer
Professorerna presenteras med filmer
Föregående bild Nästa bild
Ina Marteinsdottir, professor i psykiatri
Ina Marteinsdottir, professor i psykiatri
Föregående bild Nästa bild
Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Föregående bild Nästa bild
Jimmy Johansson, professor i skog och träteknik
Jimmy Johansson, professor i skog och träteknik
Föregående bild Nästa bild
Årets nya professorer
Årets nya professorer
Föregående bild Nästa bild
Johan Höglund håller årets professorstal
Johan Höglund håller årets professorstal
Föregående bild Nästa bild
Linnaeus University big band, featuring Carin Lundin
Linnaeus University big band, featuring Carin Lundin
Föregående bild Nästa bild
Rebecca Esselgren håller årets tal av Linnéstudenterna
Rebecca Esselgren håller årets tal av Linnéstudenterna
Föregående bild Nästa bild
Årets stipendiater på scen
Årets stipendiater på scen
Föregående bild Nästa bild
Jean Stevenson-Ågren tilldelas utmärkelsen för pedagogisk skicklighet
Jean Stevenson-Ågren tilldelas utmärkelsen för pedagogisk skicklighet
Föregående bild Nästa bild
Bo Bergbäck och Lena Fritzén tilldelades Linnéuniversitetets medalj som går till personer som gjort särskilda insatser för universitetet
Bo Bergbäck och Lena Fritzén tilldelas Linnéuniversitetets medalj till personer som gjort särskilda insatser för universitetet
Föregående bild Nästa bild
Basim Al-Najjar, Hans Wieslanders stipendiefond för innovativ forskning
Basim Al-Najjar, Hans Wieslanders stipendiefond för innovativ forskning
Föregående bild Nästa bild
Elaheh Jalilzadehazhari tilldelas Växjö och Kalmar kommuners Stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling
Elaheh Jalilzadehazhari tilldelas Växjö och Kalmar kommuners Stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling
Föregående bild Nästa bild
Fanbärarna förbereder uttåget
Fanbärarna förbereder uttåget
Föregående bild Nästa bild
Linnéuniversitetet firar 10-årsjubileum 2020
Linnéuniversitetet firar 10-årsjubileum 2020
Föregående bild Nästa bild

De professorer som installerades idag var:

Stephan Rapp, professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap
Ina Marteinsdottir, professor i psykiatri
Hans Thulesius, professor i allmänmedicin
Johan Höglund, professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Jimmy Johansson, professor i virkeslära med inriktning träteknik
Thomas K Bader, professor i byggteknik med inriktning konstruktionsteknik
Christian Engström, professor i matematik

De doktorer som promoverades idag var:

Katarina Eriksson, företagsekonomi
Josefin Rahmqvist, vårdvetenskap
Anders Svensson, vårdvetenskap
Sigridur Sia Jonsdottir, vårdvetenskap
Maud Johansson Ary, psykologi
Maria Johansson, vårdvetenskap
Gustaf Waxegård, psykologi
Katarina Ståhlkrantz, pedagogik
Johanna Thulin, socialt arbete
Tor Ahlbäck, pedagogik
Patric Lindgren, statsvetenskap
Kristina Henriksson, pedagogik
Suejb Memeti, data- och informationsvetenskap
Tinh Sjökvist, skogsindustriella produktionssystem
Helena Roos, matematikdidaktik
Fredrik Lindblad, skogsindustriella produktionssystem
Venla Hemmilä, skogsindustriella produktionssystem
Jörgen Olsson, byggteknik

Andra utmärkelser som också delades också ut:

Linda Andersson Burnett tilldelades utmärkelsen som går till en framstående forskare
Jean Stevenson-Ågren tilldelades utmärkelsen som går till framstående lärare för pedagogisk skicklighet
Göran Nikolausson tilldelades utmärkelsen som går till en forskare som gjort framstående insatser för samhällelig drivkraft eller för Linnéuniversitetet i världen
Johanna Thulin tilldelades Linnéakademins pris för bästa avhandling för sin avhandling ”Putting words to child abuse”
Elaheh Jalilzadehazhari tilldelades Växjö och Kalmar kommuners Stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling 
Bo Bergbäck och Lena Fritzén tilldelades Linnéuniversitetets medalj som går till personer som gjort särskilda insatser för universitetet

Hedersdoktorer

Mieke Bal, professor i litteraturteori och kulturanalys vid University of Amsterdam, Nederländerna, utsågs till hedersdoktor 2020 av fakulteten för konst och humaniora. 
Mary Jo Hatch, professor emerita i organisationsteori vid Stanford University, USA, utsågs till hedersdoktor 2020 av Ekonomihögskolan.
Ulrika Herbst, tidigare länspolismästare i Kronobergs län och nu regionpolischef för polisregion Öst, utsågs till hedersdoktor 2020 av fakulteten för samhällsvetenskap.

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se

Filmer med våra nya professorer

Thomas Bader, professor i byggteknik.
Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.
Christian Engström, professor i matematik.
Hans Thulesius, professor i allmänmedicin.
Stephan Rapp, professor i pedagogik.
Jimmy Johansson, professor i träteknik.
Ina Marteinsdottir, professor i psykiatri.