med anledning av corona

Linnéuniversitetet går över till digital undervisning och tentamen med anledning av Corona

Linnéuniversitetet har idag den 16 mars beslutat att gå över till digital undervisning och tentamen så snart det går och i den mån det är möjligt.

Mer information om tidpunkt och format för förändringar i undervisningsformer och examinationer får du av din kurs-och/eller programansvarig.

För att säkerställa att du som student får tillräcklig möjlighet att examineras kommer vi att erbjuda extra examenstillfälle framöver, bland annat i augusti 2020.

Linnéuniversitetet ser även över möjligheterna till att förändra upplägget för verksamhetsförlagd utbildning  (VFU).