Med anledning av corona

Linnéuniversitetet går över till digital undervisning

Rektor har idag tisdag 17 mars beslutat att vidta särskilda åtgärder för att ställa om all undervisning och examination till digital, som en konsekvens av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslutet gäller från och med onsdag 18 mars.

Från och med imorgon kommer Linnéuniversitet att gå över till att undervisa och examinera via digitala verktyg. Detta innebär att salstentor och undervisning i universitetets lokaler övergår i ny form från och med imorgon onsdagen den 18 mars. Studenter får instruktioner om hur undervisningen kommer att gå till från sina kurs- och programansvariga.

-Utbildningen vid Linnéuniversitetet kommer för en tid framöver att ske i nya, digitala former. Det är en stor omställning och det återstår fortfarande en del frågetecken kring utformningen. Men under rådande omständigheter är det viktigt att vi fortsätter att följa expertmyndigheternas rekommendationer i syfte att minska smittspridningen, säger rektor Peter Aronsson.

Universitetets lokaler kommer inte att stängas helt, men medarbetare och studenter uppmanas att stanna hemma vid minsta symptom på förkylning eller influensa. Mer information om tillgången till lokalerna kommer.

Medarbetare som tillhör en riskgrupp eller bor ihop med en person som tillhör en riskgrupp bör efter samråd med närmsta chef så långt det är möjligt att arbeta hemifrån även utan symptom. Övriga medarbetare bör, efter samråd med respektive chef, helt eller delvis arbeta hemifrån i den mån arbetsuppgifterna tillåter.

Beslutet gäller i första hand till den 30 augusti 2020.

Se även rektorsbeslut

Mer information och FAQ för studenter uppdateras kontinuerligt

Filmklipp från presskonferensen med Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson och Linnéstudenternas ordförande Rebecca Esselgren.

Kontakt

Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet, telefon 0470-76 74 98, mejl peter.aronsson@lnu.se

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se