Stad från ovan

Linnéuniversitetet medarrangerar höstens mjukvarukonferens STEW i Halmstad

Konferensen hålls i Halmstad 18-19 november 2020. Syftet med STEW är att främja samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

STEW vill göra forskning och projektresultat synliga och stimulera till nytt samarbete inom mjukvaruteknik. Konferensen arrangeras för att underlätta kunskapsutbyte och spridning av resultat från olika typer av samarbete. STEW är ett forum för forskare och branschrepresentanter att träffas och lära sig om aktuell, branschrelevant forskning och dela erfarenheter inom mjukvaruutveckling.

Alla är välkomna att skicka in presentationer med olika perspektiv från olika områden på årets tema Data for software development. Sista dag att skicka in är 26 april. Läs mer på Swedsofts webbplats.

- -

Uppdatering: Rafael Martins, lektor, och Welf Löwe, professor, vid institutionen för datavetenskap och medieteknik kommer att medverka med ett seminarium på onsdag 18 november: Visual software analytics: challenges and opportunities.