Madelene Johansson

Madelene Johansson är positiv till mentorprogrammet

Sedan hösten 2017 driver Linnéuniversitetet ett mentorprogram med syfte att stärka studenters förutsättningar för kommande karriär och arbetsliv – och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

En som har deltagit som mentor i programmet är Madelene Johansson, Personalstrateg/Chefsutvecklare på Kalmar kommun. Hon är positiv till mentorprogrammet och berättar vad mentorskapet har betytt för henne.

– För mig var det inspirerande att bli mentor av flera olika anledningar. Dels i min roll som ledarutvecklare så vill jag alltid ligga i framkant för att se vad som kan vara nästa steg att erbjuda våra chefer i det strategiska programmet för chefs- och ledarutveckling i Kalmar kommun.  Det är dessutom ett jättebra sätt att stärka universitetsstaden Kalmar där vi tillsammans gör ett Kalmar för alla ännu bättre med ett ökat samarbete mellan universitetets studenter och oss som redan varit studenter, säger Madelene.

Madelene Johansson berättar att mentorskapet har varit utvecklande för henne och att hon hoppas att fler studenter ska vara intresserade av att få en mentor på Kalmar kommun.

– I min egna roll har det redan efter enbart ett par träffar med min adept varit givande för mig även på det planet, våra träffar leder till att även jag får reflektera kring både mig själv och mitt yrkesliv. Så min ambition och förhoppning är att vi de närmsta åren kommer att ha många studenter som vill ha en mentor hos oss chefer i Kalmar kommun & naturligtvis även tvärtom att vi är många chefer i Kalmar kommun som vill ge av det dyrbaraste vi har, vår tid, för att välkomna en eventuell student till oss, avslutar Madelene.

Här kan du läsa mer om mentorprogrammet