Marcelo Milrad

Marcelo Milrad medlem av redaktionen för ny tidskrift från Elsevier

Tidskriften Computers & Education: Artificial Intelligence ska omfatta tillämpningar av artificiell intelligens (AI) i utbildning och AI-utbildning.

Computers & Education: Artificial Intelligence (CAEAI) är en ny open access-tidskrift från det nederländska förlaget Elsevier. Open access (OA), ofta kallat öppen tillgång på svenska, innebär att vetenskaplig information publiceras gratis online för läsare och kan användas och spridas med hänsyn tagen till författarnas ideella upphovsrätt.

CAEAI siktar på att bli en världsvid plattform på vilken forskare, utvecklare och utbildare kan presentera forskningsstudier, utbyta nya idéer och demonstrera nya system och pedagogiska innovationer. Tidskriften kommer att omfatta referentgranskade artiklar (peer review) inom forskningsämnen som är relaterade till tillämpningar av artificiell intelligens (AI) i utbildning och AI-utbildning.

Computers & Education: Artificial Intelligence har fyra huvudredaktörer och ett redaktionsråd i vilket Marcelo Milrad, professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet, ingår.

– Det här är en ny tidskrift inom ett hett ämne, utgiven av ett av de bästa vetenskapliga förlagen. Det är ett hedersamt uppdrag att sitta med i redaktionsrådet och det kommer att bli mycket spännande, säger Marcelo Milrad.