Workshop

Matchningsworkshop kickade igång ny samarbetsperiod mellan Linnéuniversitetet och IKEA

Tio representanter från IKEA och elva forskare från Linnéuniversitetet samlades den 13 januari på Videum Science Park i Växjö. På schemat stod en heldagsworkshop med syftet att bygga relationer och gemensamt diskutera och hitta nya infallsvinklar på några av de utmaningar IKEA står inför.

Workshopen ägde rum inom ramen för the Bridge 2.0-samarbetet mellan Linnéuniversitetet och IKEA. Den är ett viktigt led i att stärka forskningsmiljön kring de nya utbildningsprogrammen Innovation through Business och Design and Engineering som gemensamt initierats. Därför fick nu representanter från IKEA och forskare från flera discipliner vid Linnéuniversitetet en heldag på Videum Science Park i Växjö och dess Innovations Laboratorium för att bolla idéer och nätverka.

Matchningen var mycket lyckad och resulterade i flera potentiella samarbetsidéer, däribland några som kommer att vidareutvecklas till konkreta postdocs och forskningsprojekt som kommer annonsera efter specialister globalt de närmaste månaderna.