Illustration av blomman linnea

2500 matematikintresserade till Linnéuniversitetet

Matematikbiennalen är en av Sveriges största mötesplatser för verksamma lärare från förskola till högskola. Den 16-17 januari är det Linnéuniversitetet som står som värd för de 2500 deltagarna från hela landet. Årets tema är Hållbar matematikundervisning – hållbart för eleverna, lärarna, samhället och framtiden.

Matematikbiennalen är sedan 1980 en mötesplats för lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Vartannat år hålls kongressen av olika universitet och högskolor och i år är det alltså Växjö och Linnéuniversitetet som fått det ärofyllda uppdraget, med Växjö kommun som medarrangör. Det är den största kongress Linnéuniversitetet någonsin har anordnat.

– Vi vill lyfta fram matematikens och matematikundervisningens roll i samhället samt skapa kontakter mellan lärare, lärarutbildare och forskare, säger Marcus Nilsson, prefekt vid institutionen för matematik och projektledare för Matematikbiennalen.

Under två dagar fyllda med 300 seminarier, utställningar och workshops får deltagarna möjlighet att inspirera andra, kompetensutveckla sig, lära känna kollegor från hela landet och i förlängningen forma framtidens matematikundervisning.

– Kongressen är öppen för alla som arbetar med matematik, från förskola till universitet, avslutar Hanna Palmér, docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet och koordinator för programmet vid Matematikbiennalen.

Mer om Matematikbiennalen 2020: https://matematikbiennalen2020.se/