studenter

Mentorer sökes till studenter inom data/IT

Att få bidra till en ung människas personliga utveckling, eller att som ung få möjlighet till stöd från en person med längre erfarenhet inom det valda yrkesområdet, är ovärderligt! På Linnéuniversitetet erbjuds mentorskapsprogram för studenter. Vi söker just nu dig som vill vara med och stötta studenter på våra data/IT-utbildningar i deras personliga utveckling.

Vad finns det för fördelar med att vara mentor?

 • Du får nya perspektiv och kan diskutera tankar och idéer med någon som ser på branschen med andra ögon.
 • Det är givande att reflektera över sitt arbete och inspirera andra som är intresserade av samma område.
 • Du kan bidra till en ung människas personliga utveckling.
 • Du utökar ditt kontaktnät och utbyter erfarenheter med studenter och andra mentorer inom branschen. 

Hur ser upplägget ut?

 • Uppstartsträff i oktober
  Mentorprogrammet inleds med en gemensam uppstartsträff för samtliga studenter och mentorer. Här ges ni också möjlighet att tillsammans lägga upp er planering.
 • Träffar på tu man hand med din adept
 • Avslutningsträff i april
  Mentorprogrammets avslutande träff summerar, utvärderar och ger möjlighet till uppföljning.

Hur anmäler jag mig?

Anmäl ditt intresse för att vara mentor här. Efter din initiala anmälan kommer du att få ett utökat antal frågor för att vi skall kunna matcha dig med en adept.

Vill du ha mer information?

Läs mer om vårt mentorprogram här, eller kontakta Tobias Andersson-Gidlund så berättar han mer. Vi ser fram emot en spännande tid tillsammans!