Bild på tidskriften Meta-Psychology

Meta-Psychology rankas som världens mest öppna tidskrift

Den vetenskapliga tidskriften Meta-Psychology, som ges ut av Linnéuniversitetet, ligger just nu etta på den internationella tidskriftsrankingen TOP Factor. Rankningen mäter indikatorer som öppenhet, transparens och reproducerbarhet i forskningsresultaten.

Meta-Psychology är en så kallad Open Access-tidskrift, det vill säga innehållet är fritt tillgängligt på webben och alla kan ta del av materialet utan kostnad. Den amerikanska organisationen Center for Open Science har rankat tidskriften som etta på sin TOP Factor-lista över de mest öppna tidskrifterna i världen.

Vi fick en pratstund med Rickard Carlsson, docent i psykologi, och även chefredaktör och en av grundarna av Meta-Psychology.

Vad är Top Factor och vad det innebär att ni är topprankade?

– Center for Open Science har lanserat TOP Factor som ett alternativ till Impact Factor för att utvärdera kvaliteten på tidskrifter. Impact Factor bygger på antal citeringar, och har en rad kända problem, t ex är de enkla att manipulera. TOP Factor gör istället sin bedömning utifrån transparens, öppenhet och reproducerbarhet hos resultaten som presenteras i artiklar. Med reproducerbarhet menas att andra forskare ska kunna återupprepa en studie och få samma resultat.

Än så länge har man gått igenom cirka 300 ledande tidskrifter inom psykologi, ekonomi, samhällsvetenskap, utbildning och generella tidskrifter som Science och Nature. Roligt nog ligger vi än så länge etta med Meta-Psychology, som har 27 av 30 möjliga poäng. Även om det är roligt att ligga etta ser vi gärna att fler tidskrifter delar förstaplatsen med oss!

Hur känns det att vara topprankad i Top Factor?

– Vi grundade Meta-Psychology med målet att tänja på gränserna för vad en tidskrift kan nå när det gäller transparens, öppen vetenskap och reproducerbarhet. Det känns därför jätteroligt att TOP Factor bedömer att vi har lyckats!

Hur har ni jobbat för att göra tidskriften Meta-Psychology så öppen?

– Att förändra tidskrifter för att nå de ökade kraven på transparens, öppen vetenskap och reproducerbarhet är svårt, eftersom det är lätt att låsa sig i gamla strukturer. Vi skapade istället en helt ny tidskrift från grunden. Vår tidskrift har t ex Open Access helt utan avgifter. Linnéuniversitetets policy att låta forskare ge ut tidskrifter utan avgifter, gjorde det möjligt för oss att utveckla konceptet utan att behöva oroa oss för finansiering.

Vilka är involverade i tidskriften?

– Den är verkligen resultatet av ett lagarbete. Jag är chefredaktör och grundade tidskriften tillsammans med Ulrich Schimmack från University of Toronto Mississauga, Kanada. Vi har ett Editorial board med internationella och nationella experter. Våra redaktionssekreterare är alumner från vårt Masterprogram i Arbets- och organisationspsykologi. Vi har också bibliotekarierna på UB, som varit till ovärderlig hjälp när det gäller att lösa problem som kommer med att skapa en vetenskaplig tidskrift.

Vad handlar området metapsykologi om?

Inom metapsykologi studerar man psykologin som forskningsämne genom en kombination av metavetenskapliga perspektiv, metodutveckling samt utvärdering och syntes av forskning. Vi publicerar bland annat replikeringsstudier, kritiska kommentarer och systematiska översikter.

Betyder alltså detta att er tidskrift enligt denna lista är världens mest öppna tidskrift?

– Ja, förmodligen. Man har dock inte gått igenom alla tidskrifter ännu. Det vore roligt om det visar sig finnas någon tidskrift som kan inspirera oss att höja ribban ännu mer!

-----------

En av dem som har jobbat med publiceringen av Meta-Psychology är Viveka Svensson, bibliotekarie på UB.

– Det är fantastiskt roligt att Meta-Psychology hamnat så högt på TOP Factor. Redaktionen har gjort ett otroligt arbete för att komma dit, och har hela tiden haft Open Access som mål. Roligt att vi har kunnat hjälpa dem att komma dit, säger Viveka.

Meta-Psychology är publicerad på plattformen LnuOpen. Vad är det?

LnuOpen är Linnéuniversitetets egen plattform där forskare kan publicera tidskrifter och konferenspublikationer Open Access. Vi på UB administrerar plattformen och hjälper till att starta tidskrifter. Vi erbjuder stöd för att utforma rutiner för det redaktionella arbetet, skapar mallar, delar ut ISSN-nummer, support mm. Alla artiklar får DOI-länkar och en Creative Commun-licens.

Hur ser du på framtiden när det gäller Open Access?

– Det kommer växa ännu mer. Mycket har hänt de senaste åren, t ex att de kommersiella tidskrifterna öppnat upp. Jag tror det är viktigt att forskningsresultaten sprids fritt för att forskare ska kunna samarbeta bättre kring olika problem. Framöver tror jag det kommer finnas många olika modeller för att publicera Open Access.

-----------

Se TOP Factor-listan (klicka på rubriken "Total" så visas den sammanlagda poängen)
Läs mer om TOP Factor på Center for Open Science

-----------

Kontakt:

Rickard Carlsson, docent: rickard.carlsson@lnu.se, 0480-446093
Viveka Svensson, bibliotekarie: viveka.svensson@lnu.se, 0480-446923
Anders Olsson, kommunikatör: 076-6267171, anders.o.olsson@lnu.se