Mathilda Dahlqvist och Camilla Guzmán

Skönhetsideal som skapar avfall ifrågasätts på möbelmässan

På årets Furniture and Light Fair i Stockholm kommer sju kända möbelföretag att ställa ut en gemensam monter för att ifrågasätta skönhetsideal inom möbelbranschen. Projektet, Mind the Dot, startade under en kurs på Linnéuniversitetet 2018 av studenterna Mathilda Dahlqvist, Camilla Guzmán och Agnes Asker.

Projektet Mind the dot tar upp frågan om det är rimligt att material kasseras på grund av normer om vad som är “perfekt”. Möbelföretagen Swedese, OFFECCT, Lammhults, EFG, Savo, Karl Andersson & Söner och Källemo medverkar i projektet genom att ställa ut varsin möbel, men inte vilken möbel som helst. Möblerna är speciellt producerade med läder som i vanliga fall hade kasserats på grund av ärr, insektsbett eller andra små märken som djuret fått under sin livstid. Dessa är helt naturliga och har sällan en negativ inverkan på kvalitén. Ändå kastas ungefär 30 % av lädret som kommer in i fabriken, av den anledningen att de inte ingår i dagens mall om hur en perfekt möbel ska vara.

“Det är otroligt värdefullt att man lyfter den här frågan. Det är ändå naturmaterial vi jobbar med och naturmaterial innehåller ju naturliga variationer”, säger Christina Bergström, miljö- och kvalitetschef på Swedese.

Mathilda Dahlquist, som nu läser masterutbildning i design på HDK, har organiserat samarbetet mellan möbelföretagen och står för utformningen av montern. “Montern är avsedd som ett diskussionsforum där vi uppmuntrar samtal om cirkularitet i möbelbranschen. Vi vill uppmärksamma den mängd avfall som uppstår av konstruerade skönhetsideal, och ifrågasätta rimligheten i det”, säger hon och fortsätter ”Samarbetet i det här projektet är det bästa: att företagen är villiga att bemöta miljömålen tillsammans som kompanjoner istället för som konkurrenter. Ju fler desto större effekt och skillnad kan vi uppnå i branschen.”

"Det är så fantastiskt att projektet har växt till att bli ett koncept och ett samarbete inom möbelbranschen. Under vår tid på Design + Change har vi fått lära oss att tänka cirkulärt och hållbart i alla led och "Mind the Dot" är ett sådant bra exempel på hur vår utbildning kan tillämpas i verkligheten, att man helt klart kan göra skillnad genom design", säger Camilla Guzmán som var en av de som startade projektet.

Stockholm Furniture and Light Fair är världens största ledande event för skandinavisk design med ett besöksantal på 40 000 under mässan som är öppen 4–8 februari.

Kontakt: Mathilda Dahlquist, 0708249304, gusdahmacg@student.gu.se