Nina Lundqvist

Nina Lundqvist - Reflektioner från Möbelriksdagen

Nina Lundqvist, masterstudent på programmet Leadership and Management in International Contexts följde med Juniorledarskapsakademin till Möbelriksdagen i Växjö. Så här berättar hon:

Möbelriksdag var en konferens där människor som arbetar i och runt möbelindustrin i Sverige, särskilt i Småland, samlades och delade kunskap, syn, och åsikter med varandra. Jag fick tillfälle att delta i konferensen genom Juniorledarskapsakademin, eftersom jag tidigare har arbetat inom kontorsmöbelindustrin i mitt hemland Japan, och jag var nyfiken på konferensen.

Som student med inriktning ledarskap var det en väldigt intressant upplevelse. På universitetet kan man lära sig många teorier, men vid ett sådant här tillfälle kan man se vad som händer ute i verkligheten och vilken typ av problem som får uppmärksamhet i praktiska situationer.

Jämfört med möbelindustrins konferens i Japan hade denna konferens mycket fokus på hållbarhet och samarbete. Man hörde ordet ”hållbarhet” nästan varje sekund och det var en huvudfokus för de flesta seminarier. Svensk möbelindustri är redan världsledande och detta långsiktiga perspektiv från människor som arbetar inom denna industri gav mig intryck av att den kommer att fortsätta vara världsledande.

Samarbete var ett annan viktig fokus. Deltagarna var naturligtvis personer från företag som på något sätt arbetade med möbler, men också från kommuner och universitet. Hur de sistnämnda kan bidra till utvecklingen av industrin var ett annat huvudämne. Att se samarbetet mellan olika sektorer var väldigt intressant, och jag tänker att detta kanske är en orsak till möbelindustrins framgång.