Make Music Matter - bild på ljus över planet

Musiklärare från hela landet besökte Linnéuniversitet digitalt!

Den 2 december var det premiär för musiknätverket Make Music Matter! Let´s Co-Net – nätverksträffar online. Temat för dagen var komponera, skapa musik och uttrycka musik med rösten och medverkade gjorde bland annat Kalmarbaserade artisten Adée och Martin Rolinski från electropop bandet BWO. Eventet lockade musiklärare och andra i musikbranschen från högt upp i norr till långt ner i söder.

 - Syftet med Make Music Matter! Let's Co-Net är att skapa gemensamma mötesforum för musiklärare på nätet samt att erbjuda kompetensutveckling genom olika samarbeten som nätverket har med forskare och lärarutbildare i musik, musikentreprenörer, organisationer etc. Nätverksträffarna har namnet Co-netsom står för ”tillsammans” på nätet”, där både akademi, skola och det omgivande samhället, t.ex. musikbranschen, medverkar, säger Göran Nikolausson, universitetsadjunkt vid Institutionen för musik och bild, och initiativtagare till projektet.

 - Vi hoppas att detta också kan vara en bra inspiration för övriga skolnätverk och att man kan fortsätta ses och kompetensutveckla sig trots rådande läge. Vi planerar nästa Make Music Matter! Let´s Co-Net den 10 februari och håller på att fylla programmet nu, fortsätter Göran.

 - Den pandemi vi haft omkring oss i snart ett år har i mångt och mycket bidragit till ett ökat deltagande vid många av våra evenemang och konferenser och detta är ett bra exempel på detta säger Christel Olsson, eventkoordinator vid Linnéuniversitetet.

Se nätverksträffen i efterhand:

 

Läs mer om nätverksträffen