Anna Alexandersson med Gravitrax-kartonger

Nytt samarbete ger nätverket Lnu-Makerspace nya undervisningsmaterial

Ett avtal med Ravensburger innebär bland annat utvärdering av nya produkter, som GraviTrax där elever kan experimentera med gravitation, magnetism och kinetik.

Syftet med nätverket Lnu-Makerspace är att inspirera lärare till att undervisa i teknik med kreativt och digitalt material. I linje med detta har man nu ingått ett samarbete med tyska Ravensburger, där det ingår att utvärdera nytt material.

En ny produkt som nätverket nu utvärderar är GraviTrax. GraviTrax är ett interaktivt spårsystem där man kan designa och bygga sina egna kulbanor och experimentera med gravitation, magnetism och kinetik för att driva din kula till mål. Med en mängd olika plattor, nivåer, spår och element kan man styra hastigheten på kulan. Man kan även experimentera med olika höjder och vinklar för att kontrollera hastigheten på kulan och upptäcka hur fysiklagarna påverkar banan som kulan tar med hjälp av kurvor, kors, fritt fall och till och med en kanon. 

– Det är väldigt mycket fysik och teknik att utforska i det här materialet och allt kommer att ske i en lärmiljö med Lnu-Makerspace, där andan är nyfikenhet och kreativt lärande i teknik, säger Anna Alexandersson, adjunkt i NT-didaktik.

Lnu-Makerspace drivs av Anna Alexandersson tillsammans med Ann Nord, vid institutionen för fysik och elektroteknik vid fakulteten för teknik.