Niklas Ammert

Niklas Ammert utsedd till ny prorektor för Linnéuniversitetet

Idag den 3 december har universitetsstyrelsen fattat beslut om att utse Niklas Ammert till ny prorektor vid Linnéuniversitetet. Niklas Ammert är för närvarande vicerektor för utbildning och lärande och har även tjänstgjort som tillförordnad prorektor sedan april 2020.

Intresset för uppdraget som ny prorektor har varit stort med totalt 11 nominerade och sedan fyra välkvalificerade kandidater som sökt uppdraget. Processen har innefattat urval, intervjuer, och hörande.

- Jag är glad att kunna välkomna Niklas Ammert som ny prorektor. I Niklas får vi en tydlig och erfaren ledare som har stort engagemang för utbildningsfrågor och lärande. Niklas är en ledare som kan motivera och entusiasmera både kollegor och medarbetare och jag är övertygad om att vi kommer att ha stor nytta av hans erfarenheter i den fortsatta utvecklingen, säger Peter Aronsson, rektor, som även lett rekryteringsgruppen tillsammans med representanter från organisationen.

Niklas Ammert är professor i historia och har tidigare varit avdelningschef för avdelningen för lärande och kommunikation vid Högskolan i Kalmar. Han har även varit prefekt för institutionen för kulturvetenskaper, prodekan för fakulteten för konst och humaniora, och dekan för Nämnden för lärarutbildning. Sedan 2018 är han  vicerektor för utbildning och lärande vid Linnéuniversitetet.

- Det är ett stort och ansvarsfullt uppdrag, men samtidigt oerhört hedrande att få vara med och leda verksamheten med så många högkompetenta människor som det finns vid Linnéuniversitetet, säger Niklas Ammert.

Som prorektor kommer Niklas Ammert, vid rektors sida, arbeta med frågor som rör hela universitetet, med särskilt fokus på frågorna kring utbildning och lärande, vilket är universitetets största verksamhet.

- Högst upp på min lista står frågan om hur vi kan utveckla vårt utbildningsutbud för att nå ännu högre kvalitet och knyta samman utbildning och forskning i syfte att ge studenterna bästa möjliga utvecklingsresa genom utbildningen.

Niklas Ammert tillträder som prorektor den 1 januari 2021 och mandatperioden sträcker sig fram till 31 december 2023. Som prorektor tjänstgör Niklas Ammert som rektors ställföreträdare när rektor inte är i tjänst.