studenter pratar

Nu blir Linnéuniversitetet digitalt – igen

All undervisning och alla examinationer som kan genomföras i digital form ska vara digitala. Fysisk undervisning och examination ska enbart ske i de fall där det är nödvändigt. Det har nu rektor beslutat. Beslutet gäller från den 1 december och som längst till och med den 28 mars (det vill säga halva vårterminen). Ändrar myndigheterna sina rekommendationer och beslut med anledning av covid-19 kan universitetet också behöva ändra det här beslutet.

För närvarande är cirka 95 procent av all undervisning och alla examinationer digitala, men vi arbetar för att öka den andelen ännu mer. 

Linnéuniversitetet följer de nationella och lokala föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som beslutas av Folkhälsomyndigheten eller regeringen för att minska smittspridningen. Gränsen om maximalt åtta personer vid allmän sammankomst omfattar dock inte undervisning, examination eller annan intern verksamhet vid universitet och högskolor. Linnéuniversitetet har valt att även fortsättningsvis begränsa antalet deltagare vid sammankomster inom universitetet till maximalt 50 personer.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, genomförs enligt plan om inte huvudmannen för den aktuella VFU:n (till exempel kommunen eller regionen) meddelar något annat. 

Är vi ändå på plats i våra lokaler ska vi undvika fysisk närkontakt, trängsel och samlingar i stora grupper. Vi ska även undvika sammankomster med fler än 50 personer. Vi glesar ut överallt i våra lokaler, vare sig det gäller undervisning, examination eller andra aktiviteter.

När det gäller fysisk närvaro i lokalerna prioriterar vi:

  • praktiska moment som inte kan genomföras digitalt.
  • examination som är svår att genomföra digitalt.
  • slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningars sista år.
  • att våra lokaler i största möjliga mån ska vara tillgängliga för studenter för självstudier.

Ett stort ansvar vilar på oss alla, så tack för att du tvättar händerna regelbundet, stannar hemma om du har minsta lilla symptom och håller avstånd! Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen!