Peter Karlsson, Peter Aronsson, Peter van der Poel

Nu drar nya The Bridge-samarbetet igång på allvar

Idag blev det klart att det samarbete med Södra och IKEA som inleddes i december 2019 nu går in i The Bridge. The Bridge blir nu en ny samverkansarena med ett tydligare fokus på skogsbruk, innovation och hållbarhet inom såväl utbildning som forskning. Samarbetet sträcker sig över de kommande tio åren.

The Bridge bygger på gemensamma värderingar med en stark koppling till Småland, gemensamma krafter och olika kompetensområden. Allt med syftet att uppnå ett dynamiskt utbyte mellan den akademiska världen och näringslivet. Ambitionen är att ge nya perspektiv, banbrytande innovationer och ömsesidig nytta.

–Vi kommer genom gemensamma långsiktiga och nyskapande satsningar kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling med mycket större kreativitet och kraft än tidigare. Det kommer att gagna både oss som samarbetar och omvärlden, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Katarina Ek, som är partnerskapledare i projektet, berättar att nu när avtalet skrivits kommer flera processer kunna sätta igång.

–Nu kan fakulteten för teknik gå vidare med utlysningar av professorstjänster. Vi kommer även att fortsätta dialogen mellan samarbetsparterna om hur arenan ska utvecklas de kommande åren. Vi kommer också lägga fokus på att utveckla våra interna arbetsprocesser för att bättre kunna utnyttja potentialen för samverkan med externa parter. Rent konkret är det många grupperingar som ska sättas igång och vi sjösätter dem succesivt, berättar Katarina Ek.

Läs mer om The Bridge på projektets sida på Lnu.se.

Peter Karlsson – Södra, Peter Aronsson – Linnéuniversitetet, Peter van der Poel – IKEA om det nya samarbetet.