corona

Nu går vi över till digital undervisning

Igår beslutade Linnéuniversitetet att ställa om all undervisning och examination till digital form. Vi följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. Samtidigt arbetar vi på att hitta former så att vår utbildning kan fortsätta.

Universitetet övergår alltså nu till digital undervisning, men vi stänger inte ner våra lokaler helt.Vi fortsätter att hålla vår service till dig som student öppen som vanligt. Du hittar mer information om vad du kan få hjälp med på Lnu.se/Student

Universitetsbiblioteket (UB) håller öppet måndag-söndag kl 10-15, men du behöver passerkort för att komma in. Informationsdisken är obemannad, men bibliotekspersonal finns tillgängliga via chatt, mejl och telefon.

Beslutet att stänga ner lokalerna för undervisning och examinationer betyder inte att dina studier upphör, utan bara att de flyttas till digitala plattformar.

Specifik information om vad som gäller för just din kurs får du via MyMoodle eller från din kurs- och programansvariga.

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) omfattas inte av gårdagens beslut. Du som har VFU kommer att få information från din fakultet/institution vad som gäller för dig.

Studentkåren Linnéstudenterna fortsätter sin verksamhet som vanligt och finns tillgängliga i frågor som rör dina utbildningar.

Vi vet att detta är en stor förändring för många, och vi förstår att det kan skapa oro och osäkerhet. Om du känner oro kopplat till det nya coronaviruset kan du kontakta Studenthälsan för stöd och hjälp.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Tänk lite extra på dem du har omkring dig. Ta stöd och hjälp av varandra. Och ta hand om er! 

Många hälsningar
Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet
Rebecca Esselgren, ordförande för Linnéstudenterna