universitetskajen

Nu startar ett bibliotek för lokal journalistik

Runt om i Sverige publiceras varje dag lokal journalistik av hög kvalitet. Det kan vara en exceptionellt väl genomförd intervju, en granskning gjord med ny metodik, ett personporträtt med exakt tonalitet – ja, det kan vara väldigt många olika saker.

Hur kan fler journalister få del av varandras arbete, stärkas genom inspiration från andra? 

Genom att starta ett bibliotek för och med kvalitetsjournalistik hoppas Medieinstitutet Fojo ta reda på precis detta. Som en del av Linnéuniversitetets satsning på kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati, har frilansjournalisten Anna Gullberg fått i uppdrag att bygga upp detta bibliotek. 

– Sverige är fyllt av god journalistik. Men när vi lyfter exempel tenderar de ofta att komma från rikstidningarna. Jag tror att det finns ett särskilt värde i att lyfta fram exceptionell lokaljournalistik. Förutsättningarna för de stora redaktionerna och de små lokala är såpass skilda, att det inte alltid blir realistiskt eller ens möjligt att göra likadant. Det krävs mer jordnära exempel, säger Anna Gullberg, redaktör för projektet. 

– Med hjälp av det här digitala biblioteket kan vi lyfta det allra bästa i landet, samtidigt som de som inspirerar är verksamma under samma förutsättningar som de som ska inspireras. 

Tanken är att sprida kunskapen och inspiration via veckovisa nyhetsbrev där goda exempel tematiseras och sprids. Projektet innehåller också följeforskning med forskare knutna till kunskapsmiljön. 

– Detta är en gammal dröm. Att Fojo inom uppdraget att fortbilda journalister i Sverige också kan bidra till att inspirera genom att sprida goda exempel som ett slags kollega till kollega-program, säger Kersti Forsberg, verksamhetschef på Fojo. 

– Hoten mot journalistiken i form av både ekonomiska problem och trakasserier mot enskilda journalister hör man mycket om. Men all den fantastiska journalistiken som publiceras varje dag landet runt, den får sällan spridning utanför den egna kommungränsen. 

”En ifrågasatt demokrati” är en så kallad kreativ kunskapsmiljö vid Linnéuniversitetet. Syftet med miljön är att möta ifrågasättandet av det demokratiska samhället som vi känner det, att hålla en av mänsklighetens största landvinningar, demokratin, levande. 

Linnéuniversitetet har inrättat sju kunskapsmiljöer som fått den speciella benämningen Kunskapsmiljö Linné. Dessa har fokus på områdena utbildning, material, demokrati, vatten, digitalisering, miljö samt hälsa. De arbetar tvärvetenskapligt och knyter samman ämnen, institutioner och fakulteter för att ta ett mångsidigt grepp om samhällsutmaningarna inom varje område. 

För frågor om projektet: kontakta Anna Gullberg på 070-229 51 35 eller anna@annagullberg.com

Eller Kersti Forsberg på kersti.forsberg@lnu.se.

För frågor om "En ifrågasatt demokrati": kontakta Mats Sjölin på mats.sjolin@lnu.se