Ny artikel i Journal of Postcolonial Writing av Johan Höglund

Läs Johan Höglunds  Open Accessartikel "Challenging Ecoprecarity in Paolo Bacigalupi’s Ship Breaker Trilogy" i en nytt specialnummer av Journal of Postcolonial Writing.