omslaget till boken

Ny bok förklarar grunderna för självanpassande system

Danny Weyns nya bok är en kortfattad och praktisk introduktion till grunderna och de tekniska principerna för självanpassning. Den riktar sig till forskare, studenter, lärare, näringslivsledare och utövare inom områden som direkt eller indirekt omfattar programvaruteknik.

Intresset för området självanpassning, det vill säga programvarusystem som kan hantera osäkra driftsförhållanden, fel som är svåra att förutsäga och förändrade behov hos användaren, ökar. Ämnet förblir dock underrepresenterat i akademisk och teknisk litteratur. En ny bok från Danny Weyns, professor vid institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet, är tänkt att förändra detta.

bokomslaget

Boken heter An Introduction to Self-adaptive Systems: A Contemporary Software Engineering Perspective och publiceras av Wiley. Med hjälp av ett systematiskt och holistiskt tillvägagångssätt ger den läsarna en lättillgänglig uppsättning grundläggande principer, tekniska underlag och tillämpningar för självanpassande system. Boken är den första som mångsidigt behandlar självanpassande system och riktar sig till forskare, studenter, lärare och utövare inom programvaruteknik.

Bland de ämnen som behandlas i boken återfinns grundläggande principer och begrepp för självanpassning, automatiseringsuppgifter, arkitekturbaserad anpassning, kör-modeller, kravstyrd anpassning och garantier vid osäkra förhållanden, kontrollbaserad programanpassning och lärande av erfarenhet. Boken ger en strukturerad bild av tidigare, viktiga arbeten och de öppna utmaningar som finns inom området självanpassning. Materialet illustreras i form av en praktisk applikation inom internet of things.