Engagerade barn läser bok liggandes på gräset

Ny bok: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid

Fritidshemmets traditionella pedagogik utmanas idag och allt mer av dess verksamhet riktas mot utbildning. Fritidshemmet ska både erbjuda elever en meningsfull fritid och undervisning kopplad till ett centralt innehåll.

För att lyckas med detta dubbla läroplansuppdrag behöver fritidshemmet bland annat en pedagogik som, även framöver, bygger på elevers delaktighet, socialt och relationellt lärande. Fritidshemmet har en lång pedagogisk tradition som institution, och den här boken belyser hur uppdrag, mål, styrning och innehåll har förändrats över tid.

Bokens redaktörer är forskare och lärarutbildare med inriktning mot fritidshemmets pedagogik: Björn Haglund (Högskolan i Gävle), Jan Gustafsson Nyckel (Högskolan Väst) och Karin Lager (Högskolan Väst). De har samarbetat med personer från olika lärosäten som genom mötet med lärarstudenter, fritidshemspersonal och forskning på olika sätt studerat fritidshemmet. Följande personer vid Linnéuniversitetet har bidragit med kapitel i boken:

  • Helena Ackesjö, docent i pedagogik
  • Marianne Dahl, lektor i pedagogik
  • Ulla Karin Nordänger, professor i pedagogik


Boken ges ut av Gleerups Utbildning AB:
Fritidshemmets pedagogik i en ny tid