bokomslaget

Ny bok om digital humaniora korsar ämnesgränser

Antologin Doing digital humanities: Concepts, approaches, cases samlar artiklar från en konferens inom digital humaniora anordnad i mars 2020. Den spänner äver ämnena arkeologi, historia, biblioteks- och informationsvetenskap, lingvistik, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsstudier, e-lärande och religionsvetenskap.

Digital humaniora, digital humanities, är idag en integrerad del av humanistisk forskning vid många universitet och initiativ inom området tar olika former. Vid Linnéuniversitetet utvecklas Digital humanities för närvarande som ett tvärvetenskapligt fält. Det bygger på befintliga samarbeten mellan fakulteter, i form av iInstitute (kopplat till den internationella organisationen iSchool), som en del av forskningscentrumet Data Intensive Sciences and Applications (DISA) och som ett europeiskt samarbete inom nätverket Dariah-EU, för att nämna några. Digital humanities har även nyligen startat Digital humaniora, masterprogram, där många av de forskare som bidragit till denna bok är aktiva som lärare.

Artiklarna i antologin Doing digital humanities: Concepts, approaches, cases är sammanställda av Joacim Hansson och Jonas Svensson, båda professorer vid Linnéuniversitetet. Bidragen kommer från en konferens om digital humaniora som arrangerades av fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet 12–13 mars 2020. Boken är en del av universitetets initiativ att implementera digital humaniora över institutioner och fakulteter, med en både vetenskaplig och pedagogisk strategi som bygger på kompetenser som redan finns bland forskare och lärare.

Med fokus på humaniora som sådan innehåller denna bok bidrag från de vetenskapliga områdena arkeologi, historia, biblioteks- och informationsvetenskap, lingvistik, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsstudier, e-lärande och religionsvetenskap. Den uppvisar en mängd tvärvetenskapliga förbindelser, nya forskningsfrågor och innovativa metodologiska tillvägagångssätt – vilka alla är kännetecknande för det breda området digital humaniora.

Doing digital humanities är utgiven som open access och kan laddas hem utan kostnad via länken ovan.