Bokomslag

Ny bok om företagsekonomins många olika betydelser

I dagarna kommer antologin "Om undran inför företagsekonomin" ut på Santérus förlag. Bokens utgivning sammanfaller med att det är femtio år sedan Johan Asplund gav ut klassikern "Om undran inför samhället", och i Asplunds nyfikna anda har ett antal företagsekonomer samlats kring uppgiften att förstå och utmana den företagsekonomiska disciplinens tänkande och praktiker.

Bokens redaktörer är Linnéuniversitets Daniel Ericsson, professor i organisation och ledarskap på Linnéuniversitetet, och Johan Alvehus, docent på Lunds universitet.

– Boken är en hyllning till det Asplundska aspektseendet, berättar Daniel Ericsson. Om det värdefulla i att vrida och vända på saker och ting, och att låta sig förundras över sådant som vi tar för givet i vardagen. Samtidigt är boken en kritisk utlyssning av företagsekonomin: Vi problematiserar vårt ämne och dess samhälleliga konsekvenser, men vi försöker också att skriva fram de möjligheter som finns inom vårt ämne. Och vi försöker göra det på samma sätt och i samma stil som Johan Asplund tog sig an sitt ämne, socialpsykologin.

Upprinnelsen till boken löper långt tillbaka i tiden:

– Redan när jag kom till Linnéuniversitetet 2002 hade jag skisserat på ett projekt som jag kallade för ”Om undran inför ekonomismen”, men boken ville inte riktigt skriva sig (som Johan Asplund förmodligen skulle ha uttryckt det) och andra skrivprojekt kom emellan. Så när Johan Alvehus frågade om vi inte borde göra något inför 50-årsjubileet av Om undran inför samhället, hade jag redan ett synopsis på datorn. Den som spar han har!, skrattar Daniel och ger exempel på några av de undringar som kommer till uttryck i boken:

– Hur kommer det sig att företagsekonomer beskriver organisationer som pyramider? Och vad betyder ”upp” och ”ned” i sammanhanget?

– Vad betyder det att så många talar om ”mervärde” på företagsekonomins område?

– Hur kan konsten berika företagsekonomisk forskning och praktik?

– Och vad har Thomas Mann att säga om entreprenörskapets väsen?

Medverkar i antologin gör: Johan Alvehus, Cecilia Bjursell, Matilda Dahl, Daniel Ericsson, Malin Gawell, Martin Holgersson, Markus Hällgren, Monika Kostera, Ann-Sofie Köping Olsson, Pernilla Nilsson, Marja Soila-Wadman, Peter Svensson och Anders Söderholm.

Länk till förlagets hemsida: https://santerus.se/om-undran-infor-foretagsekonomin-bok-214.html