Malin Hofflander

Ny lärobok ger en helhetsbild av digitaliseringen av hälso- och sjukvården

Det finns inte någon skillnad mellan vanlig hälsa och e-hälsa, utan det handlar om att utföra arbetet smart och klokt både digitalt och analogt. Det menar Malin Hofflander, lektor vid Linnéuniversitetet och författare till boken Grundbok i eHälsa som släpps 27 maj.

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården är mer aktuell än någonsin. Den nya boken Grundbok i eHälsa ska hjälpa studenter, politiker, tjänstemän och andra intresserade att förstå helheten i digitaliseringen.  

– I min forskning om implementering av IT i vården har jag ofta stött på de svårigheter som finns när det gäller digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Personal som upplever viss tröghet i att få använda innovativa lösningar, men att det drar ut på tiden och är otydligt. Samtidigt finns också rädslor utifrån att förändringstakten i införandet av teknik är hög och att personalen inte får vara delaktiga. Det saknas många gånger en helhetssyn kring vilken nytta och vilka möjligheter det digitala kan ge.

bokomslaget

Det säger Malin Hofflander, lektor i informatik vid Linnéuniversitetet och med en bakgrund som sjuksköterska. Med Lina Nilsson, lektor i hälsoinformatik, som medförfattare har hon skrivit boken Grundbok i eHälsa. I boken vill hon lyfta fram att det inte finns någon skillnad på vanlig hälsa och e-hälsa.

– Vi ska istället se det som att "digitalt är normalt" och att det digitala är en möjlighet att utföra arbetet på ett smart och klokt sätt, likväl som att ett analogt arbetssätt kan vara smart och klokt i vissa lägen.

Boken ges ut på Liber och släpps i form av en digital bokrelease på onsdag 27 maj kl 13.15. Releasen är öppen för alla, men anmälan krävs via denna länk senast 25 maj.