grafiska kurvor

Ny möjlighet för företag att ha industridoktorander inom big data och artificiell intelligens

Data Intensive Applications (DIA) är en forskarskola för industridoktorander med fokus på tillämpad forskning inom big data och artificiell intelligens. Det finns fem platser kvar för intresserade företag som vill höja sin kompetens och stärka sin konkurrenskraft genom att ha en doktorand inom företaget.

I mars 2020 satte Linnéuniversitetet igång industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA). Starten påverkades av förståeliga skäl till viss del av coronapandemin. Hittills har fyra industridoktorander påbörjat sina doktorandstudier:

När institutionen för datavetenskap och medieteknik startade DIA ville KK-stiftelsen, som finansierar projektet, att det skulle finnas ett tydligt industrifokus. Nu har man dock öppnat för att även andra företag är välkomna att ansluta, så länge fokus ligger på dataintensiva teknologier och applikationer. DIA har fem platser kvar att fylla fram till september 2021 och fler företag är välkomna att vara med.

Vad innebär det rent konkret?

  • Ni har doktoranden anställd på ert företag. Det kan handla om en av era anställda som ni vill satsa lite extra på, eller om en nyrekrytering (vi stöttar er för att hitta rätt profil).
  • Ni står för doktorandens lön och lite handledningstid från er sida. För detta får ni ett bidrag på 240 000 kr per år från KK-stiftelsen.
  • Doktoranden blir antagen för forskarstudier hos oss på Linnéuniversitetet. Vi står för handledartid, kursutbud, gemensamma möten etcetera.
  • Tiden fördelas på 20 % studietid, 60 % utvecklingsfokus (forsknings- och företagsrelaterat), samt 20 % fri tid för er att disponera. Doktoranden spenderar huvuddelen av sin tid på plats hos er.
  • Vi formulerar fokus för forskningsinriktningen gemensamt – det ska ligga i linje med er interna utveckling. Det övergripande temat ska vara långsiktigt, så att det blir en röd tråd för doktoranden. Detta kan dock brytas ner till flera olika projekt och aktiviteter under doktorandtiden. Doktoranden har en individuell studieplan som uppdateras på detaljnivå på en årlig basis (eventuellt två gånger vid behov).

Hållpunkter för processen framöver

  • Beslut om medverkan: kvartal 1, 2021.
  • Rekrytering av doktorand och skrivande av avtal: kvartal 2, 2021.
  • Doktoranden påbörjar sina doktorandstudier i september 2021.

Ni kan självklart även ansluta senare, men ni går då miste om stödet från KK-stiftelsen och får stå för hela lönekostnaden själva.

Allt börjar med ett samtal

Är ni intresserade träffar vi er gärna för en öppen diskussion inom kort. Vi är flexibla och anpassar oss efter er.