Anette Emilson

Ny professor vill bidra till barns delaktighet och tillhörighet i förskolan

Anette Emilson är ny professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet – och först i raden av professorer med att ha en inriktning mot förskolan. En viktig drivkraft i hennes forskning är att nå kunskap som kan bidra till att stärka lärares arbete med barns delaktighet och tillhörighet i förskolan.

När Anette Emilson i veckan som gick utsågs till professor med placering på Institutionen för didaktik och lärares praktik hade Linnéuniversitetet fått sin första professor i pedagogik med fokus på förskolan. 

– Jag ser det som spännande att Linnéuniversitetet äntligen har fått en professor med inriktning mot förskolan, och att den personen råkar vara jag! Det innebär ett stort ansvar som jag tar på största allvar, säger Anette.

Anette har under sina år som forskare framförallt fokuserat på hur barn kan bli mer delaktiga, utöva inflytande och känna tillhörighet i förskolan. För stunden är hon mitt uppe i ett projekt om barns tillhörighet i förskolan, som involverar 25 forskare från fem olika länder i norra Europa. En viktig fråga att undersöka i projektet är vad barn, pedagoger, vårdnadshavare och chefer har för syn på och upplevelser av tillhörighet i förskolan.

– Jag deltar i projektet med samma drivkraft som vägleder mig i all min forskning: att förbättra lärares och barns villkor i förskolan. Med detta specifika projekt vill vi bidra med kunskaper och insikter som kan främja lärares arbete med att få barn att känna tillhörighet och inkludering, säger Anette.

I sin nya roll som professor vill Anette lägga särskilt fokus på att stärka tre områden: den forskning som bedrivs mot främst förskolan och de yngre åren i skolan, den vetenskapliga grund som lärarutbildningen vilar på, och relationen mellan universitetet och de yrkesverksamma i förskolan och skolan. Det främsta verktyget för att stärka forskningen finner hon i lagarbetet.

– Jag menar att den vassaste kunskapen inte utvecklas på den egna kammaren, utan i den gemensamma reflektionen, det kritiska tänkandet tillsammans med andra. Som professor ser jag mig därmed som en del av ett kollektiv, säger Anette.