rapportens omslag, tjej som tittar i sin mobil i t-banan

Ny rapport visar: Nya sätt att möta företagens behov av kompetens inom programmering behövs

Rapporten Den programmeringsbara ekonomin innehåller unik statistik som lyfter fram vikten av mjukvara för svenska företag samt deras behov av mjukvarukompetens. Rapporten innehåller även ett underlag som kan hjälpa lärosätena att utveckla kurser för yrkesverksamma.

– Det viktigaste rapporten visar är att utveckling av mjukvara sker i alla storlekar av bolag och i alla branscher, inte bara i någon avgränsad it-bransch. Svensk mjukvaruutveckling måste stärkas vad gäller samverkan, forskning och innovation och det är något näringsliv, akademi och offentlig sektor behöver göra tillsammans, säger Diana Unander, forsknings- och projektkoordinator vid Linnéuniversitetet och projektledare för Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion.

I rapporten Den programmeringsbara ekonomin, som tagit fram inom ramen för projektet och just lanserats av mjukvaruföreningen Swedsoft, finns unik statistik som tagits fram tillsammans med statistikmyndigheten SCB. Statistiken visar att samtliga företag idag använder produkter och tjänster baserade på mjukvara i vardagen och att de 22 % av företagen som utvecklar egen mjukvara är pinonjärer i den digitala ekonomin och en viktig motor för framtida tillväxt och utveckling.

Rapporten visar även att efterfrågan på kompetens inom programmering och mjukvaruutveckling är bred och varierad. Denna efterfrågan kan dock inte mötas enbart med mer av vad som finns att tillgå idag, utan det finns behov av nya sätt att möta framtidens kompetensbehov.

Ett särskilt fokus i rapporten är att skapa ett underlag som kan hjälpa lärosätena att utveckla kurser för yrkesverksamma.

– På Linnéuniversitetet har vi länge arbetat med kurser för yrkesverksamma inom många områden. Utifrån rapporten har vi fått nya inspel och en ökad förståelse för den komplexitet som det livslånga lärandet innebär, säger Diana Unander.

Rapporten kommer att presenteras vid Inspirationsdag om kompetensbehov och framtidens teknikutbildningar 25 september.

Mer information