studenter

Ny styrelse för Linnéuniversitetet

Regeringen har idag, den 23 april, utsett ordförande och övriga externa ledamöter till styrelsen för Linnéuniversitetet för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023.

Regeringen har utsett följande personer:

Ordförande:
Kerstin Hermansson, styrelseledamot i Swedbank (ny)

Externa ledamöter:
Tommy Eklund, vd Fortnox (ny)
Mats Sandgren, civiljägmästare, styrelseledamot Södra (ny)
Nils Eriksson, vd/Marknad på Agalv
Pia Kinhult, strategisk rådgivare, före detta moderat politiker i Region Skåne
Sara Meunier, vice vd på Inera
Stacey Ristinmaa Sörensen, professor i fysik och vicerektor vid Lunds universitet
Ytterligare en person kommer att utses. 

Utöver ovanstående ingår även de tre lärarrepresentanterna Gunilla Byrman, Anders Forsman och Anders Olsson i universitetets styrelse, liksom de tre studentrepresentanterna Rebecca Esselgren, Hedvig Steensland och Johan Nilsson från Linnéstudenterna.