Vågig bänk, grönska och konstverk i form av ett träd

Linnéuniversitetets ledning tar form – dekaner och prodekaner utsedda

Arbetet med att utse Linnéuniversitetets ledning för de kommande fyra åren har pågått under hela 2020 och nu har rektor Peter Aronsson utsett sex dekaner och två prodekaner.

Linnéuniversitetet gjorde i början av 2020 en gemensam utlysning av fem uppdrag som dekan respektive prodekan för perioden 2021-2025. Förutom dekanens uppdrag som högsta ledning för fakulteten, har de en viktig roll i Linnéuniversitetets ledningsfunktion och i arbetet i en gemensam ledningsgrupp vilket en gemensam rekryteringsprocess ska stärka.

-Det är mycket glädjande att vi med dessa beslut har dekaner på plats för alla fakulteter från januari och en väl sammansatt, förnyad och kunnig ledningsgrupp för hela universitetet. Arbetet fortsätter nu att i samråd med dekaner och nomineringsgrupper tillsätta prodekaner, säger rektor Peter Aronsson. 

Uppdragen som dekan gäller för perioden 1 januari 2021 och som längst till 31 december 2024, utom Hans Sternudds uppdrag som gäller under två år. Hanna Palmérs uppdrag som tillförordnad dekan gäller under 2021. Daniel Alvungers uppdrag som tillförordnad dekan gäller under det första halvåret 2021.

Från 1 januari 2021 finns följande personer i Linnéuniversitetet och fakulteternas ledning:  

  • Ekonomihögskolan: Susanne Ackum, dekan
  • Fakulteten för hälso- och livsvetenskap: Ian Nicholls, dekan
  • Fakulteten för konst och humaniora: Hans Sternudd, dekan
  • Fakulteten för samhällsvetenskap: Daniel Alvunger, prodekan och tillförordnad dekan.
  • Fakulteten för teknik: Jesper Andersson dekan, Åsa Rydell Blom, prodekan
  • Nämnden för lärarutbildningen: Hanna Palmér, prodekan och tillförordnad dekan.

Daniel Alvunger har fungerat som dekan för nämnden för lärarutbildningen med Hanna Palmér som prodekan under 2020. Från 1 januari övergår Daniel Alvunger som tillförordnad dekan på fakulteten för samhällsvetenskap. I och med det träder Hanna Palmér in som tillförordnad dekan på nämnden för lärarutbildning.

Tillsättningarna MBL -förhandlades15 december 2020 och rektor ska under torsdagen träffa fakulteternas medarbetare för att informera om den fortsatta processen.