stärkelse och stärkelselösning

Nya projekt ska göra framtidens träfiberskivor mer miljövänliga

Träfiberskivor används flitigt i möbel- och byggindustrin. Nu ska två nya projekt vid Linnéuniversitetet, som fått stöd från Vinnova, minska skivornas påverkan på miljön. Detta genom att ta fram en ny typ av lim baserat på stärkelse och en vattenavvisande lösning baserad på tallolja.

Spånskiva, masonit, MDF, treetex, asfaboard … Det finns många varianter av träfiberskivor och det är inte så konstigt. De mångsidiga skivorna som består av träfiber som pressats samman under högt tryck används frekvent i möbler, snickerier och byggnader. Men även om de är gjorda med trä som grundmaterial finns det utrymme att göra dem än mer miljövänliga.

– De flesta typer av träfiberskivor innehåller lim som bindemedel och vattenavvisande medel för att skydda träfibrerna. Ofta är dessa baserade på ämnen som inte är särskilt miljövänliga. Genom att använda mer naturliga produkter kan vi minska skivornas miljöpåverkan och dessutom öka möjligheterna till återvinning, säger Stergios Adamopoulos, professor i virkeslära vid Linnéuniversitetet.

Stergios är ansvarig för två nya forskningsprojekt som syftar till just detta. Projekten har en total budget på 12,4 miljoner kronor, varav 6,0 miljoner är bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Det ena projektet ska utveckla och testa lim baserade på modifierad stärkelse. Dessa ska kunna ersätta de petroleumbaserade formaldehyd-hartser som används idag och även göra det möjligt att återvinna träfiberskivor istället för att, som nu, förbränna dem.

Det andra projektet syftar till att utnyttja restprodukter som skapas vid destillering av tallolja för att skapa vattenavvisande medel i träfiberskivor. Förutom att ersätta paraffinvax, som även det är petroleumbaserat, med förnybara mixturer är tanken att dessa ska ge bättre vattenbeständighet hos komponenter i möbler.

– Jag och min forskargrupp är mycket entusiastiska över att under de kommande två åren få arbeta tillsammans med viktiga aktörer i hela värdekedjan, som Lantmännen, SunPine och Ikea, för att skapa mer hållbara träbaserade produkter, säger Stergios Adamopoulos.

Mer information