en man läser en bok

Ny bok: The Nordic Civil Sphere (2019)

Flera forskare från Centrum för kultursociologi medverkar i en internationell antologi. The Nordic Civil Sphere, samlar 17 nordiska forskare, samt tre kommentatorer. Redaktörer är Jeffrey Alexander (Yale University), Anna Lund och Andrea Voyer (Stockholm universitet).

Antologin ingår i ett internationellt projekt med syfte att använda och reflektera krig Jeffrey Alexander’s teori kring den civila sfären i olika sammanhang. I projektet, som spänner över teman som välfärdsstaten, religion, samisk sport, hiphop, migration, utbildning, terrorism och nationalism, engagerar sig forskarna kreativt med Jeffrey Alexanders teori om den civila sfären i nordiska sammanhang.

Mer information om projektet Civil Sphere theory (CST) Globalization Projects finns på Yale University.

Mer information om boken finns på Polity.