EUflagga med rosa stjärnor

Lansering av Europauniversitetet för välbefinnande (EUniWell)

Den 17 november lanseras EUniWell, ett Europauniversitet för välbefinnande.

Linnéuniversitetet har tillsammans med sex andra europeiska lärosäten bildat ett Europauniversitet för välbefinnande, EUniWell. Syftet med samarbetet är att, med stöd från Europeiska kommissionen, forma framtidens universitet, där studenterna och deras lärande är i fokus. Det ska bland annat bli enklare att röra sig mellan olika campus och läsa kurser vid de olika universiteten, på plats eller på distans.

Förutom gemensamma kurser och program inom EUniWell kommer även undervisningen att kännetecknas av ett problemorienterat och medskapande arbetssätt där studenter, akademiker och externa parter samarbetar i tvärvetenskapliga grupper för att lösa aktuella samhällsproblem.

Vicerektorerna från de sju lärosätena kommer den 17 november att introducera och diskutera projektplanen för de närmsta tre åren, och studentrepresentanter från de sju lärosätena kommer att presentera sin styrelse. Under dagen kommer även den andra utlysningen för EUniWells frömedel att lanseras, och välmående från ett akademiskt perspektiv kommer att adresseras.  

Du hittar programmet här: https://www.euniwell.eu/participate/events/euniwell-launch-day