Lärare och elever är aktiva i klassrummet

Nytt forskningsprojekt: Vetenskapliga grund och framkomliga farleder – praktikutvecklande forskning i rörelse

Målet är att hitta modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och skolverksamhet, och även att få ett stärkt vetenskapligt förhållningssätt hos de professionella och en förstärkt FoU-kapacitet hos de kommunala huvudmännen. Forskningsprojektet består av två övergripande projekt och sju mindre projekt och kommer att involvera ett antal forskare vid Linnéuniversitetet.

Fakta om projektet

Projektledare
Ulla-Karin Nordänger.
Övriga projektmedlemmar
Maria Magnusson, Maria Hedlin, Elisabeth Frank, Marianne Dahl, Ann-Katrin Perselli, Jens Gardesten, Katarina Herrlin, Anette Emilsson, Peter Karlsudd, Helena Ackesjö, Anna Skedebäck, Stephan Rapp, Anna-Carin Bredmar och Pia Olastuen.
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun och Nybro kommun.
Finansiär
Forskningen finansieras via statens projekt ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Detta är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning.
Tidsplan
1 augusti 2020 – 31 december 2022.
Ämnen
Pedagogik och didaktik (institutionen för didaktik och lärares praktik, fakulteten för samhällsvetenskap).
Forskargrupp
Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP)

Läs mer om innehållet i projektet
 
Projektet ingår i samarbetet ULF
Utveckling, lärande, forskning

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen PEPP
Forskning om pedagogiska professioner och praktiker