tjej vid dator med programmet Digital humanities på skärmen

Nytt program ska bygga broar mellan humaniora och IT

I höst har masterprogrammet Digital humaniora premiär. Programmet är tvärvetenskapligt och har lockat många sökande från hela världen. Det har nu även fått stöd från KK-stiftelsen, som bedömer att det är av stort värde för såväl akademi som näringsliv och samhälle.

Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som för samman ämnet data- och informationsvetenskap och ämnen inom humaniora som språk, historia och konst. Relationen är dubbelriktad: det handlar om att utveckla och använda digitala verktyg inom humanistisk forskning – ett typexempel är att analysera stora mängder text med hjälp av datorer – men även om att granska och utvärdera tekniken utifrån en humanistisk synvinkel.

Många sökande

Digital humaniora är även namnet på ett nytt masterprogram vid Linnéuniversitetet. Det ges för första gången i höst och genomförs helt och hållet på distans. Programmet tar upp både möjligheter och utmaningar med den digitala transformationen av humaniora, liksom av samhället i stort, och har väckt stort intresse.

– Vi har fått 143 sökande i första hand – 93 internationella och 50 svenska. Av de internationella har 38 redan tackat ja, säger Koraljka Golub, professor i biblioteks- och informationsvetenskap och programsansvarig.

Programmet förbereder studenter för jobb inom såväl offentlig som privat sektor.

– Det kan handla om kulturarvssektorn – experter på digitala verktyg och metoder för att engagera en publik – eller om bibliotekarier och forskare inom digital humaniora. Sedan finns det arbetsuppgifter på myndigheter, organisationer och företag som kräver kunskap om digitala verktyg och metoder samt de utmaningar det innebär att kritiskt tillämpa dem, inte minst inom konst, kultur och humaniora, säger Koraljka Golub.

Att inom ramen för programmet samverka med företag och offentlig sektor är viktigt.

– De kommer att hjälpa till med att forma innehållet i programmet, bidra med föredrag och pilotprojekt och erbjuda praktikplatser till studenter. På så vis får studenterna interagera med autentiska miljöer inom digital humaniora.

Bidrag från KK-stiftelsen

Värdet för såväl akademi som näringsliv och samhälle var också en av de punkter KK-stiftelsen lyfte fram, när man nyligen beviljade arbetet med programmet 2 miljoner kronor i bidrag under två år.

– Finansieringen ger oss resurser att vidareutveckla programmet och utveckla nya sätt att samarbeta med de externa parterna. Dessutom kommer deras engagemang via finansieringsprogrammet att ge oss viktig återkoppling från potentiella framtida arbetsgivare inom olika sektorer, säger Marcelo Milrad, professor i medieteknik.

- -

Masterprogrammet Digital humaniora har en nära koppling till Digitala transformationer, en av sju Kunskapsmiljö Linné vid Linnéuniversitetet.