Student sitter vid datorn på universitetsbiblioteket

Nytt sätt att ansöka om tillgodoräknande vid Linnéuniversitetet

Studenter som genom tidigare studier/yrkesverksamhet förvärvat kunskaper och färdigheter motsvarande kurser vid Linnéuniversitetet, kan ansöka om tillgodoräknande, förutsatt att det inte föreligger någon väsentlig skillnad mellan utbildningarna/yrkesverksamheten och aktuella kurser vid Linnéuniversitetet.

Nu förändrar vi ansökningsförfarandet genom att digitalisera ansöknings-processen.Hittills har ansökan om tillgodoräknande gjorts på en särskild blankett, men från och med den 16 mars görs alla ansökningar om tillgodoräknande direkt via webben. Vår förhoppning är att detta ska underlätta hanteringen för både studenter och handläggare vid Linnéuniversitetet.

Mer information
Lnu.se/student/under-studierna/tillgodoraknande kan du läsa mer om hanteringen av ansökningar om tillgodoräknande samt hitta länken till ansökningssidan.