Bild på det digitala språkstödet Sadima

Nytt språkstöd ska minska kommunikationsproblem i mödrahälsovården

Det digitala språkstödet Sadima ska underlätta kommunikationen mellan barnmorskor och kvinnor med begränsade kunskaper i svenska i mödrahälsovården. Sadima har utvecklats av ett tvärvetenskapligt forskningsteam på Linnéuniversitetet tillsammans med barnmorskor i Region Kalmar län.

Språkstödet är avsett att användas av barnmorskor när de möter arabisktalande och engelsktalande gravida kvinnor som har begränsade kunskaper i svenska. Tanken är att det ska fungera som ett komplement till tolk eller användas när tolk saknas, exempelvis vid akuta besök. Stödet är en webbsida som nås via smarta telefoner, pekplattor och datorer.

Genom Sadima får barnmorskan hjälp att kommunicera information på arabiska och engelska, till exempel ställa frågor om kvinnans personliga och medicinska bakgrund, berätta om undersökningar och förbereda kvinnan inför förlossningen. Allt material finns på arabiska, engelska och svenska och är evidensbaserat och kvalitetssäkrat. Genom att klicka på en svensk mening läses den upp på arabiska, engelska eller svenska, och den gravida kan välja mellan olika svarsalternativ eller skriva in sitt svar på barnmorskans fråga. Inga svar sparas på webbsidan.

Sadima vill lösa ett kommunikationsproblem i mödrahälsovården, när gravida kvinnor med begränsade kunskaper i svenska inte kan tillgodogöra sig den information som de får av barnmorskan. Problemet blev extra synligt under 2015 i samband med att många flyktingar kom till Sverige, och mödrahälsovården fick ta emot ett ökat antal gravida som inte förstod svenska. En följd blev att det uppstod en brist på tolkar med rätt kompetens.

– Med Sadima kan barnmorskorna vara säkra på att de ger rätt information till kvinnorna, säger Gunilla Byrman, projektledare.

– Det har också framkommit att de tolkar som mödrahälsovården anlitar ibland talar en arabisk dialekt som kan vara svår att förstå, och ibland har de bristande kunskaper om det som de förväntas översätta. Ett annat hinder är att de flesta tolkar är män, vilket många kvinnor inte känner sig bekväma med. Så Sadima skapar egenmakt för kvinnorna och ökar jämlikheten mellan kvinnor i vården, säger Gunilla Byrman.

Sadima är ett resultat av två forskningsprojekt med finansiering från Familjen Kamprads Stiftelse och Vinnova. I projekten har forskare inom vårdvetenskap, svenska språket och hälsoinformatik samarbetat med barnmorskor i Region Kalmar län.

– Från början var målet att göra ett språkstöd för barnmorskor som möter arabisktalande kvinnor. Men projekten utvecklades och nu finns även en engelsk version av språkstödet, säger Jean Stevenson-Ågren, projektmedarbetare.

Sadima är gratis att använda och finns tillgängligt via https://sadima.lnu.se/

---------

Kontakt: Gunilla Byrman, professor i svenska språket, mobil: 072 594 13 500, gunilla.byrman@lnu.se

Anders Olsson, kommunikatör, anders.o.olsson@lnu.se

Läs mer om projektet: Vänta barn på arabiska och svenska! Effektiv och integrerande design för interaktiv mödrahälsovård