coronaviruset

Nytt unikt antikroppstest för Covid-19 ger säkrare och mer detaljerade svar på immunitet

En helt ny typ av antikroppstest håller på att tas fram av forskare från Linnéuniversitetet och bioanalys-företaget Attana. Jämfört med dagens binära antikroppstester ger detta snabbtest mycket mer detaljerad information om hur vårt immunförsvar reagerar på Covid-19 och andra typer av virus och bakterier.

Forskargrupperna, under ledning av Ian Nicholls och Per Nilsson från Linnéuniversitet samt Teodor Aastrup från Attana, utvecklar och utvärderar just nu en ny diagnostikplattform med namnet AVA (Attana Virus Analytics). Man har gjort tester genom serum-, plasma- och helblodsanalyser för att undersöka individers immunförsvarsrespons gentemot SARS Cov-2 och bakterien Clostridium tetani som kan orsaka stelkramp. Testerna har tagits från såväl armveck och fingerstick med lovande resultat, vilket möjliggör en enkel provtagning, där resultat kan fås inom 15 minuter.

Säkrare mätningar av Covid-19 antikroppar

– Tack vare den här nya plattformen får vi ett mer exakt verktyg för att mäta mängd och typ av antikroppar, säger Ian Nicholls, professor i kemi vid Linnéuniversitetet. Man kommer att kunna mäta att antikroppar finns och hur väl de fäster till Covid-19. Det här kan bland annat hjälpa till att avgöra vem som behöver vaccineras och hur bra en individ svarar på vaccinationen.

Till skillnad mot dagens binära tester möjliggör AVA en mer nyanserad bild över hur vårt immunförsvar reagerar på olika typer av virus och bakterier. Det unika med AVA är att diagnosplattformen inte bara säkerställer att antikroppstestet är korrekt, den ger också insikter om eventuell bestående immunitet.

AVA ger immunitetsprofil på individnivå

Genom att samla in data om kvantiteten och kvaliteten på antikroppar i ett prov och sedan jämföra dessa med prover som tagits vid ett senare tillfälle, kan en immunitetsprofil fastställas. AVA ger också laboratorier möjlighet att validera redan befintliga provresultat med stor träffsäkerhet.

Plattformen kan göra det lättare för beslutsfattare att kunna ta beslut när det gäller till exempel rekommendationer, restriktioner och vaccinering. Bättre tester för antikroppar kommer därför att kunna vara till nytta för såväl individer, myndigheter, företag och samhället i stort.

Linnéuniversitetet har haft ett lyckat samarbete med Attana i över tio år nu och detta är ett av de mest betydelsefulla projekten.

– Vi på Attana ser fram emot att fortsätta detta givande samarbete med Linnéuniversitetet för att fortsätta utforska och utveckla vår unika tekniks möjliga applikationer inom diagnostik. Vår vision är en generell diagnostiskplattform som inte bara är aktuellt just nu, under den rådande pandemin, utan även fyller ett stort syfte i framtiden, säger Teodor Aastrup, VD på Attana.

Forskargrupperna ingår i både Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry och Kunskapsmiljö Linné Advancerade Material.

Högupplösta illustrationer finns att hämta via Box.

Kontakt

Ian Nicholls, professor i kemi, epost: ian.nicholls@lnu.se
Per Nilsson, biträdande lektor i biomaterialkemi, epost: per.h.nilsson@lnu.se
Niklas Carlsson, COO Attana, telefon: 073-867 67 62, epost: niklas.carlsson@attana.com  
Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, epost: liv.ravnbol@lnu.se

Exempel på immunitetsprofil.
Exempel på immunitetsprofil.
Attana Virus Analytics
Attana Virus Analytics