Hanna Broberg Danielsson

Nyttoanalyser används för att skapa bättre hälso- och sjukvård i Region Kalmar län

- Vid större inköp och nya projekt inom hälso- och sjukvård ska vi alltid genomföra nyttoanalyser, säger Hanna Broberg Danielsson, forskare och projektledare vid Region Kalmar län. Torsdag den 20 februari bjöds hon in som gästföreläsare vid eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet för att berätta om sitt arbete att ta fram en modell för nyttoanalys och nyttohemtagning i regionen som används för att mäta resultat och effekter och skapa bättre underlag för målstyrning och prioriteringar i vården.

- Nyttonalayser inom näringslivet fokuserar ofta på ekonomiska nyttor medan vi inom hälso- och sjukvården även vill mäta kvalitativa nyttor, som till exempel trygghet för patienten.

Under sitt forskningsseminarium tordag den 20 februari vill hon gärna diskutera den nya vetenskapliga modellen för nyttoanalys och nyttohemtagning, varför den behövs och hur vi kan jobba med verktyget för att priortera rätt i regionens hälso- och sjukvård.

- I projektet NOVA har vi låtit vårdpersonal använda sig av ipads när de ska skriva in värden på inlagda patienter och i vår nyttoanalys kan vi se att detta ger högre säkerhethet och tidsvinster.

Strategiska styrgruppen för eHälsa har  nu fattat beslut om att modellen alltid ska användas vid större inköp och nya projekt i Region Kalmar län.

– Med hjälp av nyttoanalyser kan vi skapa bättre underlag för målstyrning och prioritera rätt med de medel vi har inom hälso- och sjukvården.

Länk: Se de thela inspelade forskningsseminariet Nyttoanalyser används för att skapa bättre hälso och sjukvård.