Studenter på föreläsning

Ökad uppsikt för att undvika trängsel

Från och med tisdagen den 11 november till och med fredag den 20 november finns vakter från Securitas på plats i våra lokaler i Kalmar och Växjö. Deras uppdrag är att hålla uppsikt så att det inte uppstår trängsel vid till exempel in- och utpassering i salarna.  

Vakter finns närvarande även vid salstentor för att förhindra trängsel. Vi glesar nu också ut sittplatserna ännu mer vid salstentor för att öka tryggheten och minska risken för smittspridning. 
 
Denna insats sker på prov under den utsatta tiden och kommer sedan att utvärderas. Därefter tar vi ställning till om och i så fall hur insatserna ska fortsätta.