studenter på campus

Om du som är student testats positivt för covid-19

Om du som är student och har undervisning på plats i eller vistas i universitetets lokaler testats positivt för covid-19 behöver vi på Linnéuniversitetet samla in viss information för att få underlag för att fatta beslut om vi – tillfälligt eller mer långsiktigt – behöver ändra till studieform eller vid en extraordinär situation stänga ner om det är flera som är smittade.

Om du har testats positivt för covid-19 är du skyldig att informera din lärare och berätta det. Det som är viktigt för oss är att få veta om du till exempel har haft nära kontakt med någon annan på universitetet dygnet före det att du fick symptom.

Till nära kontakt räknas dem som du har träffat inomhus under minst 15 minuter det senaste gångna dygnet (24 timmar bakåt i tiden) från det att du fick symptom. Det kan vara studenter, lärare eller andra personer vid universitetet.