Photo by CDC on Unsplash

Öppen tillgång till resurser p g a SARS-CoV-2 och Covid-19

Flera förlag och tidskrifter erbjuder nu öppen tillgång till ett urval av artiklar och resurser för att möta svårigheterna på grund av coronaviruset. Även vissa resurser från våra ordinarie leverantörer som vanligtvis kräver inloggning har tillfälligt utökad åtkomst.

Universitetsbiblioteket har samlat ihop några av dessa på denna webbsida.

Öppna resurser p g a SARS-CoV-2 och Covid-19

Photo by CDC on Unsplash