grafisk bild med virus som attackerar hjärnan

Oro över Covid-19 kan öka risken att själv drabbas

Covid-19 påverkar inte bara de som drabbas av själva sjukdomen. Att känna stor oro över coronapandemin kan påverka nervsystemet och försvaga immunförsvaret hos personer utan smitta, vilket i sin tur kan öka risken att dessa råkar ut för Covid-19, visar en ny studie.

Det finns många som går omkring och är oroliga för att smittas av coronaviruset. Men oron i sig, om det handlar om personer som lider av panik- och ångeststörningar, kan försvaga immunsystemet och därmed öka risken att drabbas av sjukdomen Covid-19. Därför finns det ett akut behov av nya förebyggande verktyg och strategier för detta, menar Mosad Zineldin, professor i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet.

– Man har nästan helt misslyckats med att hantera den mentala hälsan och de neurologiska aspekterna hos befolkningen, eftersom alla ansträngningar är inriktade på att förstå själva sjukdomen och dess kliniska kännetecken, med fokus på lunginflammation och andra andningsbesvär och behandlingar.

Samband mellan stress, ångest och immunsystemet

Tillsammans med Tamer Hassan, professor i neurokirurgi vid universitetet i Alexandria, har Mosad Zineldin gått igenom 115 artiklar i databaserna PubMed and PsycINFO mellan 1990 and 2020. De båda forskarnas så kallade metastudie, en studie av studier, visar att det finns ett samband mellan stress, ångest och immunsystemet.

Långvarig ångest och panikattacker utifrån exempelvis hotet från coronapandemin kan få hjärnan att frige stresshormoner regelbundet. Detta förvärrar symptom som huvudvärk, yrsel och depression och försvagar även immunsystemet – vilket i sin tur kan öka risken att drabbas av Covid-19.

– Vi fann också att coronaviruset kan komma in i hjärnan transneuronalt, via luktnerven. Den vägen kan det nå exempelvis stressystemet i hjärnstammen och påverka andningscentrum som kontrollerar lungorna. Därför är det nödvändigt med hjärnskanningar och patologiska undersökningar av hjärnan för att förstå den fulla effekten av Covid-19, menar Mosad Zineldin.

- -

Metastudien Neurological Implications and Mental Health of Covid-19 publicerades i International Journal of Psychiatry Research, årgång 2, nummer 1 2020.