vård

Palliativ vård vid Covid-19

Palliativ vård ges till personer med livshotande sjukdomar, oberoende av ålder, diagnos och vårdform. Fokus är på symtomlindring, livskvalitet och att patienter och deras närstående får stöd och möjlighet till delaktighet.

Information om palliativ vård vid sjukdomen Covid-19 kommer att samlas på Palliativt kompetenscentrums webbplats. Informationen uppdateras kontinuerligt och kan vara till nytta både för medarbetare inom vård och omsorg, liksom för allmän och specialiserad vård. 

I nuläget finns bland annat följande information på webbplatsen:

  • Film och dokument om ”Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård”.
  • Film om ”Att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19”.
  • Film om ”Omvårdnad i livets slutskede vid covid-19”.
  • Dokument om ”Palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19”.
  • Samtalsguide: ”Covid-19 – samtal med patienter”.