Fagra blommor i en inspirerande akademisk miljö

Debatt om praktiknära forskning i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige

Den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet i form av forskningsartiklar, essäer, debattartiklar, recensioner av nyutkommen litteratur och fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på aktuella doktorsavhandlingar.

Sedan starten 1996 har tidskriften blivit ett centralt forum för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen kring pedagogiska frågor i Sverige framåt. Tidskriften vänder sig till alla som är intresserade av pedagogiska frågor, men riktar sig särskilt till forskare, lärare, rektorer, doktorander och studerande vid universitet och högskolor i Sverige och övriga Skandinavien. Tidskriftens ägs av föreningen SWERA och drivs sedan 2018 i Linnéuniversitets regi.

Under 2020 kommer tidskriften att bjuda in till en debatt om praktiknära skolforskning och de första debattartiklarna kommer att publiceras i det nya numret som kommer ut i slutet på april.

Här kan man läsa tidskriften

Här kan man prenumerera på tidskriften

Till tidskriften tillhör också en onlineportal:
www.pedagogiskforskning.se, som utgör en interaktiv kommunikationsplattform för ett breddat samtal i olika former och för relevant information för alla intresserade. Här finner du exempelvis debattinlägg, aktuella doktorsavhandlingar, annonsering av för fältet relevanta konferenser, en forskarblogg och andra nyheter såsom kurser inom forskarutbildning.


Kontakt

Hör gärna av er om ni har några frågor!

Daniel Sundberg, huvudredaktör
daniel.sundberg@lnu.se

Bettina Vogt, redaktör och redaktionssekreterare 
bettina.vogt@lnu.se

Anderas Nordin, redaktör
andreas.nordin@lnu.se