Tangentbord

Planerad flytt av serverhall påverkar åtkomst till it-tjänster på lördag-söndag

Samtliga medarbetare och studenter vid Linnéuniversitetet påverkas av den planerade flytten av serverhallen som görs i Kalmar nu i helgen. Under tiden som arbetet pågår kan vi inte använda bland annat mejl, S:, P:, diariet, Skype och Office365.

På lördag, den 21 november klockan 07:30, inleds arbetet med att flytta serverhallen från Västergård till hus Vita i Kalmar. Under tiden som arbetet pågår kommer ett antal tjänster att vara otillgängliga, bland annat epost, S:/P:-lagring, diariet, Skype och Office365. Arbetet beräknas pågå hela dagen men en del tjänster kan vara påverkade även under söndagen.

Även om arbetet sker i Kalmar påverkas alla medarbetare och studenter oavsett ort.

Mer och utförligare information finns publicerad här.