Röda vallmo som lyser i grönska.

Det finns platser kvar: Lärarlyftet hösten 2020

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. På Linnéuniversitetet finns program och kurser som ingår i Lärarlyftet. Ta chansen nu, det finns platser kvar inför hösten 2020!

Speciallärarutbildning via Lärarlyftet

Du som har lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet kan läsa speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet.

Linnéuniversitetets program inom Lärarlyftet ht 20:
- Speciallärarprogrammet, specialisering mot matematikutveckling
- Speciallärarprogrammet, specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling
- Speciallärarprogrammet, specialisering mot utvecklingsstörning

Programmen är öppna för sen anmälan!

Lärarlyftets kurser

Du som arbetar som lärare ska enligt skollagen ha rätt behörighet. Vi erbjuder kurser så att du kan läsa in den behörighet du behöver.

Kurserna är öppna för sen anmälan och du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via webbplatsen Antagning.se

Mer information om Lärarlyftet

Läs mer om Linnéuniversitetets program och kurser i Lärarlyftet

Läs mer om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats

På sidan ovan finns även de blanketter som skolhuvudmannen ska skriva under inför ansökan.