Besökare på Lnu.se/plugga

Linnéuniversitetets utbildningskatalog HT21/VT22 blir en digital inspirationsportal

Som en följd av den pågående pandemin har i stort sett samtliga utbildnings- och gymnasiemässor i närtid ställts in eller ställs om till digitala varianter utan fysiska sammankomster. Nu övergår även Linnéuniversitetets tryckta utbildningskatalog till att istället bli två inspirationsportaler på webben.


Mässor och gymnasiebesök är några av lärosätenas viktigaste arenor för att komma i kontakt med presumtiva studenter. I det forumet har Linnéuniversitetets tryckta katalog varit ett centralt informationsverktyge för att berätta mer ingående om Linnéuniversitetet i allmänhet och det breda utbildningsutbudet i synnerhet.

För att fylla glappet efter den tryckta katalogen inför höstterminen 2021 och vårterminen 2022 lanserar Linnéuniversitetet två digitala inspirationsportaler; en för den nationella målgruppen och en för den internationella målgruppen. 

-Utöver konsekvenserna av Covid-19 har vi även sett ett minskat intresse för en tryckt katalog de senaste åren. Målgruppen för katalogen är vana digitala användare, så det här är egentligen ett ganska naturligt steg att ta, säger Maja Rudhe, sektionschef för studentrekrytering på Linnéuniversitetet.

Studiemiljön i fokus

Primär målgrupp för portalerna är presumtiva studenter på grundnivå mellan åldrarna 18–25, samt internationella presumtiva studenter på grund- och avancerad nivå. Ett viktigt fokus är att visa studiemiljön på Campus och på Universitetskajen samt visa mer av Linnéuniversitetet som en del av Sverige och naturen i Småland.

-Via portalerna samlar vi ihop det en blivande student behöver veta och ger en översiktlig presentation av Linnéuniversitetet. Portalerna länkas ihop med Lnu.se till sidor där var och en kan läsa mer och fördjupa sig i vårt utbildningsutbud och andra saker som är både praktiskt och viktigt att veta som student.

Portalerna kommer också att fungera som plattform för digitala öppna hus. Det första genomförs onsdag 14 oktober 2020. Då är det bland annat världspremiär för den egenproducerade filmen där fyra gymnasieungdomar testar livet som student på Linnéuniversitetet: Hur är det att nollas, hur görs en hitlåt, vad kan kokas ihop i ett laboratorium och hur är det att hänga i en studentkorridor?

Länkar till Linnéuniversitetets inspirationsportaler

Frågor?

Maja Rudhe, Sektionschef för studentrekrytering
maja.rudhe@lnu.se