Postkoloniala och dekoloniala perspektiv på Covid-19 pandemin

Det råder inga tvivel om att Covid-19 pandemin redan nu påverkar samhällen och nationer över hela världen på mycket olika sätt, och att världens fattiga kommer att lida mer av denna kris än människor i priviligierade delar av världen. Som ett postkolonialt centrum vill LNUC Concurrences bistå genom att belysa denna kris utveckling. Här på hemsidan, på centrets Facebook- och Twittersida kommer du att hitta forskning och debattartiklar som undersöker hur den pågående krisen drabbar det svenska och det globala samhället på olika sätt. Du kan också komma i kontakt med forskare vid centret som arbetar med dessa frågor.