Cornelius Holtorf

Professionell beredskap för framtiden i en global verklighet

Att vara professionellt förberedd för framtiden liksom att visa global solidaritet är viktigare än någonsin i den nödsituation som världen befinner sig i just nu som följd av covid-19 pandemin. I veckan möttes Sveriges Unescoprofessorer med Svenska Unescorådet och diskuterade samarbete. Tillsammans forskar de om yttrandefrihet, utbildning för hållbar utveckling och globalt kapacitetsbyggande inom många områden.

Cornelius Holtorf innehar sedan 2017 en Unescoprofessur i Heritage Futures vid Linnéuniversitetet (framtiden i relation till kultur- och naturarv). Han säger:

– Den internationella spridningen och konsekvenserna av pandemin visar tydligt på nödvändigheten av global solidaritet just nu. Det räcker inte att bara att bekymra sig över situationen i det egna landet, utan människor i hela världen behöver stödja varandra. Krisen berör inte bara hälsa och ekonomi, den påverkar även Unescos områden vetenskap, utbildning, kultur och kommunikation runtom i världen.

– Universiteten spelar en viktig roll, för att bygga och sätta kunskap i rörelse men också som kunskapsbas för institutioner och politiker i en global verklighet. I höst planerar vi att bjuda in medarbetare och studenter till en Unescodag med de svenska Unescoprofessorerna här på Linnéuniversitetet, berättar Cornelius Holtorf.

– Vi har en viktig uppgift i Unescoprofessuren vid Linnéuniversitetet. Det finns flera möjliga framtider, och de skapas idag i våra sinnen och med våra handlingar. Vi arbetar med att stötta yrkesverksamma i den globala kulturarvssektorn genom att erbjuda verktyg för att tänka kreativt och kritiskt om framtiden och hur den egna verksamheten kan komma göra nytta i framtiden.

Mer information om Unescoprofessuren i Heritage Futures vid Linnéuniversitetet: https://lnu.se/en/unescochair
Följ oss på Twitter @UnescoChairLNU